Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Archive for the ‘Gazety’ Category

Gazeta Polska

Posted by janset under Gazety

Tygodnik ten ma charakter społeczno – polityczno – historyczny. Wydawany jest od roku 1993, ma charakter gazety ogólnopolskiej. Pismo, o którym mowa, to Gazeta Polska. Warto wspomnieć także o tym, że od marca 2006 roku, dziennikarze wydający tygodnik pod tytułem Gazeta Polska, zajmują się także publikacją pisma noszącego nazwę Niezależna Gazeta Polska. Pismo to nie jest jednak tygodnikiem, jak omawiana Gazeta Polska, lecz miesięcznikiem. Gazeta Polska poświecona jest tematyce bieżących wydarzeń. Jednak na łamach pisma można poczytać także artykuły o treściach historycznych, które dotyczą ważnych wydarzeń z przeszłości. Ponadto często dziennikarze przybliżają nam charakterystyki żołnierzy Armii Krajowej. Równie ważną tematyką artykułów jest analiza polskiej polityki zagranicznej (dotyczy wschodu i zachodu). Ponadto dotyka także tematów związanych z Unią Europejską. Redaktorem naczelnym omawianej gazety jest Tomasz Sakiewicz. Artykuły do pisma noszącego tytuł Gazeta Polska, piszą znani publicyści oraz felietoniści. Wśród nich należy wymienić między innymi takie nazwiska, jak Waldemar Łysiak, Jacek Kwieciński, Marcin Wolski, czy Eliza Michalik.

Nowa Kultura

Posted by janset under Gazety

Pismo to wiąże się z latami 1950 – 1963. Właśnie wtedy bowiem było wydawane. Nowa Kultura, bo właśnie o tej gazecie mowa, związana była z Warszawą. To właśnie w tym mieście miało miejsce wydawanie omawianego pisma. Nowa Kultura, to tygodnik o charakterze społeczno – literackim. Gazeta [powstała na skutek połączenia dwóch tygodników. Mianowicie mowa o Kuźnicy, która dotyczyła lat 1945 – 1950 oraz Odrodzeniu. Ten drugi tygodnik z kolei wiąże się z okresem od roku 1944 do 1950. Nowa Kultura w pewnym okresie uznawana była za oficjalny organ Związku Literatów Polskich. Mianowicie było to w latach 1952 – 1956. Gazeta wiąże się z propagowaniem haseł reżimu socjalistycznego. Nowa Kultura była redagowana pod nadzorem Pawła Hoffmana. Był on redaktorem naczelnym pisma, jednak został zmuszony do odejścia i odstąpienia swojego stanowiska. A miało to miejsce w roku 1955. Za powód omawianego zwolnienia podano wydrukowanie Poematu dla dorosłych. Dokonano tego właśnie na łamach gazety pod tytułem Nowa Kultura. A autorem niniejszego poematu był Adam Ważyka. Utwór ten był swego rodzaju krytyką wobec panujących w tym czasie władz oraz zwiastunem październikowej odnowy.

Przegląd Orientalistyczny

Posted by janset under Gazety

Gazeta ta wydawana jest raz na kwartał. Zatem dzięki temu nosi miano kwartalnika. Prasa, o której mowa, to Przegląd Orientalistyczny. Kwartalnik ten wydawany jest od roku 1948, a ma to miejsce w naszej stolicy – Warszawie. Wydawaniem tej gazety zajmuje się Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Językiem, w jakim wydawane jest pismo, jest nasz ojczysty język. Na pismo składają się zarówno artykuły, jak i dzieła literackie, recenzje oraz kronika. Chociaż gazeta wydawana jest w języku polskim, zaopatrzona jest w spis treści również w języku angielskim. Przegląd Orientalistyczny, który jest przedmiotem tematu, założony został we Lwowie w roku 1922. Dokonali tego profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od roku 1949 omawiana gazeta wydawana jest w naszej stolicy w dwóch podwójnych zeszytach. Ma to miejsce raz w roku. W ciągu tych wszystkich lat, włącznie z rokiem 2004, wydano dwieście dziesięć zeszytów. Są one niezwykle bogate w prace najwybitniejszych orientalistów pochodzących z naszego kraju.