Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Archive for the ‘Gazety’ Category

Express Wieczorny

Posted by janset under Gazety

Gazeta ta wydawana była popołudniami. Miała charakter sensacyjny, a za jej założyciela uznaje się Rafała Pragę. Gazeta, o której mowa, to Express Wieczorny. Pismo to do 1948 roku należało do PPS. Rok ten jest momentem, gdy powstało PZPR. Miejscem ukazywania się gazety, jaką był Express Wieczorny, była Warszawa. Omawiana prasa była wydawana w latach 1946 – 1999. Express Wieczorny charakteryzował się posiadaniem wydania sobotniego. Nosiło ono tytuł Kulisy. W roku 1991 zmienił się właściciel gazety. Mianowicie stała się nim Fundacja Prasowa Solidarność, oficyna prasowa występująca pod nazwą Porozumienie Centrum. Z tego powodu omawiana gazeta stała się elementem sporów na tle politycznym. W następnej kolejności właścicielem omawianej prasy była spółka Marquard Media, pochodząca ze Szwajcarii. Spółka ta była właścicielem gazety w latach dziewięćdziesiątych. Dokładniej mówią, miało to miejsce w okresie od 1992 roku do 1999. Wtedy właśnie spółka dokonała likwidacji tytułu. W chwili obecnej nastąpiła reaktywacja tytułu Express Wieczorny. Dokonało tego wydawnictwo Milenium Media. Omawiana gazeta obecnie jest bezpłatnym tygodnikiem o charakterze reklamowo – informacyjnym.

Gazeta

Posted by janset under Gazety

Jest to czasopismo, które ukazuje się nieco częściej, niż raz na tydzień. Najczęściej jednak zdarza się, że gazeta wydawana jest codziennie, co znaczy w dni robocze. Wyraz gazeta jest nie do końca znany w kwestii pochodzenia. Prawdopodobnie pojęcie to związane jest z włoskim wyrazem gaza, które określało drobną monetę. Za nią bowiem można było otrzymać dziennik w Wenecji, już w czasach średniowiecznych. Gazeta może być wydawana na terenie konkretnego regionu. Dotyczy to przede wszystkim tych większych wydań. Zdarza się, że nie zawsze cały numer poświecony jest tematom związanym z danym regionem. Często danego regionu mogą dotyczyć tylko określone działy, a reszta miejsca w wydaniu jest wspólna dla terenu całego kraju i wszystkich wydań regionalnych. Ponadto danego regionu mogą dotyczyć także ogłoszenia, które zostały poświęcone wielu tematom, repertuary kin, czy też rozgłośni radiowych. Są to oczywiście tylko i wyłącznie przykłady. Ponadto istnieje także wiele czasopism, które posiadają swoje wersje regionalne na skalę większą niż jeden kraj. Współcześnie dana gazeta wydawana jest w ten sposób, by mogła trawić do dystrybucji wczesnym rankiem. Niegdyś wielką popularnością cieszyły się także wydania popołudniowe. W przypadku naszego kraju były to na przykład takie tytuły, jak: Wieczór Wybrzeża, czy też Express Wieczorny.