Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Archive for the ‘Prasa’ Category

Gazeta Olsztyńska

Posted by janset under Prasa

Dawna nazwa tego pisma brzmi Głos Olsztyński. Prasówka, o której mowa, nosi tytuł Gazeta Olsztyńska. Jest to pismo regionalne, które ukazuje się w województwie warmińsko – mazurskim. Po raz pierwszy gazeta została opublikowana w 1970 roku. A miało to miejsce dokładnie w dniu 6 kwietnia. Gazeta Olsztyńska stała się następstwem tytułu prasowego Głos Olsztyński. W ciągu wielu lat podczas wydawania pisma, następowały różnego rodzaju zmiany w obrębie jej publikacji. Te ostatnie związane są z rokiem 1999. To właśnie wtedy Gazeta Olsztyńska zmieniła format oraz szatę graficzną. Stała się bardziej nowoczesna, a co za tym idzie – zachęcająca dla czytelnika. Ponadto wzrosła jej konkurencyjność. Kilka lat później, bowiem w roku 2004 miała miejsce kolejna zmiana szaty graficznej wydania. Jednak obowiązujące do dziś zmiany, zostały zapoczątkowane pod koniec roku 2006. W chwili obecnej pisom jest częścią korporacji Edytor, która może poszczycić się posiadaniem własnej drukarni. Jest ona usytuowana przy ulicy Trackiej 5.

Prosto z Mostu

Posted by janset under Prasa

Jest tygodnikiem o charakterze publicystyczno – kulturalnym. W latach 1935 – 1939 wydawany był przez Stanisława Piaseckiego w Warszawie. Człowiek ten był również redaktorem naczelnym omawianego tygodnika. Pismo, o którym mowa, to gazeta zatytułowana Prosto z Mostu. W czasie od 1931 roku do roku 1935, Prosto z Mostu miało charakter niedzielnego dodatku kulturalnego do dziennika ABC, który był ściśle powiązany z ONR. Dla gazety pracowało wielu wybitnych publicystów. Wśród nich warto wymienić takie nazwiska, jak chociażby Stanisław Piasecki, Adam Doboszyński, Włodzimierz Pietrzak. Swoje utwory satyryczne na łamach tygodnika Prosto z Mostu publikował Konstanty Ildefons Gałczyński. Będąc przy tym temacie, warto wspomnieć także inne nazwiska pisarzy, których utwory pojawiały się na stronicach gazety. Wśród nich byli między innymi: Kazimiera Iłłakowiczówna, Jerzy Braun, Artur Swinarski, Bolesław Miciński oraz Teodor Parnicki. Warto wymienić także nazwiska osób, które współpracowały z działami: plastycznym oraz muzycznym. Z tym pierwszym związany był Tytus Czyżewski, z kolei z działem muzycznym – Jerzy Waldorff.

Gazeta Wyborcza

Posted by janset under Prasa

Często kojarzona jest z dwuliterowym skrótem – GW. Gazeta Wyborcza, bo właśnie o tym piśmie mowa, ma charakter dziennika społeczno – politycznego. Cieszy się niezwykle wysokim nakładem, jakim jest wydawana. Gazeta Wyborcza jest dziennikiem ogólnopolskim. Co ważne, wydawana jest nieprzerwanie od 1989 roku. Pierwszy numer omawianej prasy ukazał się w dniu 8 maja tegoż właśnie roku. Miejscem wydawania omawianej gazety jest oczywiście stolica naszego kraju – Warszawa. Dokonuje tego koncern medialny Agora SA. To właśnie on plasuje się na drugim miejscu pod względem średniego nakładu jednorazowego na polskim rynku. Od pewnego czasu, a mianowicie od marca 1995 roku, Gazeta Wyborcza cieszy się posiadaniem własnej witryny internetowej o charakterze informacyjnym. To właśnie ona była podstawą do utworzenia w roku 2001 portalu internetowego Gazeta.pl. kilka lat później, bowiem w roku 2006 nastąpiło wydzielenie serwisu noszącego tytuł Wyborcza.pl. To właśnie on od tego momentu jest internetową witryną gazety o charakterze oficjalnym.