Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Gazeta ta wydawana była popołudniami. Miała charakter sensacyjny, a za jej założyciela uznaje się Rafała Pragę. Gazeta, o której mowa, to Express Wieczorny. Pismo to do 1948 roku należało do PPS. Rok ten jest momentem, gdy powstało PZPR. Miejscem ukazywania się gazety, jaką był Express Wieczorny, była Warszawa. Omawiana prasa była wydawana w latach 1946 – 1999. Express Wieczorny charakteryzował się posiadaniem wydania sobotniego. Nosiło ono tytuł Kulisy. W roku 1991 zmienił się właściciel gazety. Mianowicie stała się nim Fundacja Prasowa Solidarność, oficyna prasowa występująca pod nazwą Porozumienie Centrum. Z tego powodu omawiana gazeta stała się elementem sporów na tle politycznym. W następnej kolejności właścicielem omawianej prasy była spółka Marquard Media, pochodząca ze Szwajcarii. Spółka ta była właścicielem gazety w latach dziewięćdziesiątych. Dokładniej mówią, miało to miejsce w okresie od 1992 roku do 1999. Wtedy właśnie spółka dokonała likwidacji tytułu. W chwili obecnej nastąpiła reaktywacja tytułu Express Wieczorny. Dokonało tego wydawnictwo Milenium Media. Omawiana gazeta obecnie jest bezpłatnym tygodnikiem o charakterze reklamowo – informacyjnym.