Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Tygodnik ten ma charakter społeczno – polityczno – historyczny. Wydawany jest od roku 1993, ma charakter gazety ogólnopolskiej. Pismo, o którym mowa, to Gazeta Polska. Warto wspomnieć także o tym, że od marca 2006 roku, dziennikarze wydający tygodnik pod tytułem Gazeta Polska, zajmują się także publikacją pisma noszącego nazwę Niezależna Gazeta Polska. Pismo to nie jest jednak tygodnikiem, jak omawiana Gazeta Polska, lecz miesięcznikiem. Gazeta Polska poświecona jest tematyce bieżących wydarzeń. Jednak na łamach pisma można poczytać także artykuły o treściach historycznych, które dotyczą ważnych wydarzeń z przeszłości. Ponadto często dziennikarze przybliżają nam charakterystyki żołnierzy Armii Krajowej. Równie ważną tematyką artykułów jest analiza polskiej polityki zagranicznej (dotyczy wschodu i zachodu). Ponadto dotyka także tematów związanych z Unią Europejską. Redaktorem naczelnym omawianej gazety jest Tomasz Sakiewicz. Artykuły do pisma noszącego tytuł Gazeta Polska, piszą znani publicyści oraz felietoniści. Wśród nich należy wymienić między innymi takie nazwiska, jak Waldemar Łysiak, Jacek Kwieciński, Marcin Wolski, czy Eliza Michalik.