Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Pismo, które jest przedmiotem niniejszego artykułu, wydawane jest we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem niedzieli dzięki temu jest to gazeta codzienna. Redakcja główna oraz drukarnia ma swoją siedzibę w Bydgoszczy. Gazeta Pomorska, bo właśnie o niej mowa, związana jest tematycznie z terenami województwa kujawsko – pomorskiego. Za wydawcę omawianego dziennika podaje się spółkę, która występuje pod nazwą Media Regionalne. Gazeta, o której mowa, wydawana jest nakładem około osiemdziesięciu dwóch tysięcy egzemplarzy. Należy wspomnieć także o redaktorze naczelnym, który jest Wojciech Potocki. Oprócz tego, że redakcja mieści się w Bydgoszczy, ma także swoją siedzibę w Toruniu. Warto wspomnieć także o oddziałach. A związane są one z takimi miastami kujawsko – pomorskimi, jak: Ciechocinek, Brodnica, Chojnice, Chełmno, Inowrocław, Świecie, Grudziądz, Żnin oraz Włocławek. Gazeta codzienna liczy sobie zaledwie kilka stron, których treści są wspólne dla wszystkich oddziałów. Ponadto wspólne są także ogłoszenia i dodatki prasy. Warto wspomnieć, że wydanie prasowe współpracuje z toruńskim Radiem GRA.