Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Jest to czasopismo, które ukazuje się nieco częściej, niż raz na tydzień. Najczęściej jednak zdarza się, że gazeta wydawana jest codziennie, co znaczy w dni robocze. Wyraz gazeta jest nie do końca znany w kwestii pochodzenia. Prawdopodobnie pojęcie to związane jest z włoskim wyrazem gaza, które określało drobną monetę. Za nią bowiem można było otrzymać dziennik w Wenecji, już w czasach średniowiecznych. Gazeta może być wydawana na terenie konkretnego regionu. Dotyczy to przede wszystkim tych większych wydań. Zdarza się, że nie zawsze cały numer poświecony jest tematom związanym z danym regionem. Często danego regionu mogą dotyczyć tylko określone działy, a reszta miejsca w wydaniu jest wspólna dla terenu całego kraju i wszystkich wydań regionalnych. Ponadto danego regionu mogą dotyczyć także ogłoszenia, które zostały poświęcone wielu tematom, repertuary kin, czy też rozgłośni radiowych. Są to oczywiście tylko i wyłącznie przykłady. Ponadto istnieje także wiele czasopism, które posiadają swoje wersje regionalne na skalę większą niż jeden kraj. Współcześnie dana gazeta wydawana jest w ten sposób, by mogła trawić do dystrybucji wczesnym rankiem. Niegdyś wielką popularnością cieszyły się także wydania popołudniowe. W przypadku naszego kraju były to na przykład takie tytuły, jak: Wieczór Wybrzeża, czy też Express Wieczorny.