Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Pismo to wiąże się z latami 1950 – 1963. Właśnie wtedy bowiem było wydawane. Nowa Kultura, bo właśnie o tej gazecie mowa, związana była z Warszawą. To właśnie w tym mieście miało miejsce wydawanie omawianego pisma. Nowa Kultura, to tygodnik o charakterze społeczno – literackim. Gazeta [powstała na skutek połączenia dwóch tygodników. Mianowicie mowa o Kuźnicy, która dotyczyła lat 1945 – 1950 oraz Odrodzeniu. Ten drugi tygodnik z kolei wiąże się z okresem od roku 1944 do 1950. Nowa Kultura w pewnym okresie uznawana była za oficjalny organ Związku Literatów Polskich. Mianowicie było to w latach 1952 – 1956. Gazeta wiąże się z propagowaniem haseł reżimu socjalistycznego. Nowa Kultura była redagowana pod nadzorem Pawła Hoffmana. Był on redaktorem naczelnym pisma, jednak został zmuszony do odejścia i odstąpienia swojego stanowiska. A miało to miejsce w roku 1955. Za powód omawianego zwolnienia podano wydrukowanie Poematu dla dorosłych. Dokonano tego właśnie na łamach gazety pod tytułem Nowa Kultura. A autorem niniejszego poematu był Adam Ważyka. Utwór ten był swego rodzaju krytyką wobec panujących w tym czasie władz oraz zwiastunem październikowej odnowy.