Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Gazeta, której zostanie poświęcony ten artykuł, ukazuje się w Warszawie. Super Express, bo właśnie o tym piśmie mowa, wydawany jest od roku 1991. Pismo ma charakter sensacyjno – rozrywkowy. Jest to dziennik. Jest to tak zwany tabloid. Cieszy się ogromną popularnością jako pismo, które publikuje artykuły poświęcone przede wszystkim aferom politycznym oraz obyczajowym. Mówiąc o gazecie, jaką jest Super Express, warto wspomnieć o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w latach 1993 oraz 1995. Wtedy właśnie złamano obowiązującą przed wyborami tak zwaną ciszę przedwyborczą. Dokonano publikacji sondaży przedwyborczych, co było jakby złamaniem prawa. Ważnym wydarzeniem związanym z dziejami gazety, był fakt publikacji zdjęć ciała Waldemara Milewicza, korespondenta TVP, który zginął w Iraku. Z równie głośnym echem kojarzone jest opublikowanie fotomontażu, który przedstawiał trenera Leo Beenhakkera z odciętymi głowami dwóch osób: niemieckiego trenera – Joachima Löwa oraz Michaela Ballacka – piłkarza.

Gazeta ta ma charakter informacyjno – publicystyczny oraz ekonomiczno – prawny. Pismo, o którym mowa, nosi nazwę Rzeczpospolita. Jest to dziennik ogólnopolski. Gazeta wydawana jest w naszym kraju nakładem około stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy egzemplarzy. Mówiąc o tej prasie, warto wspomnieć również o jej właścicielach. Pięćdziesiąt jeden procent udziałów posiada Mecom Group. Pozostałe czterdzieści dziewięć procent należy do Skarbu Państwa za pośrednictwem Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita SA. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 1920. Redaktorem naczelnym omawianej gazety jest Paweł Lisiecki. Prasówka, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, liczy sobie dwadzieścia stron. Warto wspomnieć o najnowszych dziejach związanych z pismem. Mianowicie dnia 15 października 2007 roku Rzeczpospolita została wydana w nowym formacie. Dokonano przemiany z klasycznego formatu broadsheet na kompakt. Z kolei 20 kwietnia następnego roku – gazeta została po raz pierwszy wydana w niedzielę w formie elektronicznej. Oczywiście dokonuje się tego na stronie internetowej omawianej prasy.

Pismo, które jest przedmiotem niniejszego artykułu, wydawane jest we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem niedzieli dzięki temu jest to gazeta codzienna. Redakcja główna oraz drukarnia ma swoją siedzibę w Bydgoszczy. Gazeta Pomorska, bo właśnie o niej mowa, związana jest tematycznie z terenami województwa kujawsko – pomorskiego. Za wydawcę omawianego dziennika podaje się spółkę, która występuje pod nazwą Media Regionalne. Gazeta, o której mowa, wydawana jest nakładem około osiemdziesięciu dwóch tysięcy egzemplarzy. Należy wspomnieć także o redaktorze naczelnym, który jest Wojciech Potocki. Oprócz tego, że redakcja mieści się w Bydgoszczy, ma także swoją siedzibę w Toruniu. Warto wspomnieć także o oddziałach. A związane są one z takimi miastami kujawsko – pomorskimi, jak: Ciechocinek, Brodnica, Chojnice, Chełmno, Inowrocław, Świecie, Grudziądz, Żnin oraz Włocławek. Gazeta codzienna liczy sobie zaledwie kilka stron, których treści są wspólne dla wszystkich oddziałów. Ponadto wspólne są także ogłoszenia i dodatki prasy. Warto wspomnieć, że wydanie prasowe współpracuje z toruńskim Radiem GRA.