Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Jest tygodnikiem o charakterze publicystyczno – kulturalnym. W latach 1935 – 1939 wydawany był przez Stanisława Piaseckiego w Warszawie. Człowiek ten był również redaktorem naczelnym omawianego tygodnika. Pismo, o którym mowa, to gazeta zatytułowana Prosto z Mostu. W czasie od 1931 roku do roku 1935, Prosto z Mostu miało charakter niedzielnego dodatku kulturalnego do dziennika ABC, który był ściśle powiązany z ONR. Dla gazety pracowało wielu wybitnych publicystów. Wśród nich warto wymienić takie nazwiska, jak chociażby Stanisław Piasecki, Adam Doboszyński, Włodzimierz Pietrzak. Swoje utwory satyryczne na łamach tygodnika Prosto z Mostu publikował Konstanty Ildefons Gałczyński. Będąc przy tym temacie, warto wspomnieć także inne nazwiska pisarzy, których utwory pojawiały się na stronicach gazety. Wśród nich byli między innymi: Kazimiera Iłłakowiczówna, Jerzy Braun, Artur Swinarski, Bolesław Miciński oraz Teodor Parnicki. Warto wymienić także nazwiska osób, które współpracowały z działami: plastycznym oraz muzycznym. Z tym pierwszym związany był Tytus Czyżewski, z kolei z działem muzycznym – Jerzy Waldorff.