Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Gazeta ta wydawana jest raz na kwartał. Zatem dzięki temu nosi miano kwartalnika. Prasa, o której mowa, to Przegląd Orientalistyczny. Kwartalnik ten wydawany jest od roku 1948, a ma to miejsce w naszej stolicy – Warszawie. Wydawaniem tej gazety zajmuje się Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Językiem, w jakim wydawane jest pismo, jest nasz ojczysty język. Na pismo składają się zarówno artykuły, jak i dzieła literackie, recenzje oraz kronika. Chociaż gazeta wydawana jest w języku polskim, zaopatrzona jest w spis treści również w języku angielskim. Przegląd Orientalistyczny, który jest przedmiotem tematu, założony został we Lwowie w roku 1922. Dokonali tego profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od roku 1949 omawiana gazeta wydawana jest w naszej stolicy w dwóch podwójnych zeszytach. Ma to miejsce raz w roku. W ciągu tych wszystkich lat, włącznie z rokiem 2004, wydano dwieście dziesięć zeszytów. Są one niezwykle bogate w prace najwybitniejszych orientalistów pochodzących z naszego kraju.