Wydawnictwo prasowe

Gazety codzienne, lokalne, tygodniki, miesięczniki

Gazeta ta ma charakter informacyjno – publicystyczny oraz ekonomiczno – prawny. Pismo, o którym mowa, nosi nazwę Rzeczpospolita. Jest to dziennik ogólnopolski. Gazeta wydawana jest w naszym kraju nakładem około stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy egzemplarzy. Mówiąc o tej prasie, warto wspomnieć również o jej właścicielach. Pięćdziesiąt jeden procent udziałów posiada Mecom Group. Pozostałe czterdzieści dziewięć procent należy do Skarbu Państwa za pośrednictwem Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita SA. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 1920. Redaktorem naczelnym omawianej gazety jest Paweł Lisiecki. Prasówka, która jest przedmiotem niniejszego artykułu, liczy sobie dwadzieścia stron. Warto wspomnieć o najnowszych dziejach związanych z pismem. Mianowicie dnia 15 października 2007 roku Rzeczpospolita została wydana w nowym formacie. Dokonano przemiany z klasycznego formatu broadsheet na kompakt. Z kolei 20 kwietnia następnego roku – gazeta została po raz pierwszy wydana w niedzielę w formie elektronicznej. Oczywiście dokonuje się tego na stronie internetowej omawianej prasy.